En traditionel indiansk dansefest, hvor der synges og danses.
De holdes over det meste af USA og det sydlige Canada i hele sommerhalvåret og strækker sig ofte over en weekend. De afholdes udendørs i en dansearena, der består af en stor, græsdækket plads omkranset af et cirkelformet halvtag. Her sidder publikum, sangerne med deres trommer og de dansere, der ikke lige deltager. I vinterhalvåret, afholdes der indendørs powwow i store haller.

Powwow komitê.

En powwow arrangeres af en såkaldt powwow-komité, der sørger for alle de praktiske gøremål og styres af en konferencier, der kaldes en MC- Master of Ceremonies. Han taler i en mikrofon, der for- bundet med et lydanlæg, også forstærker sangen og trommerne.

To slags powwow.

Der er generelt to slags powwow:
Community powwow; der er små lokale powwow med deltagere fra omegnen.
Contest powwow; der domineres af dansekonkurrencer i alle stilarter og aldersklasser og med ret store pengepræmier til vinderne for at tiltrække de bedste dansere. Man samles fra nær og fjern for at møde ven- ner og bekendte, og for at synge og danse. Hver stamme har deres egne traditioner mht. at danse og synge, der minder mere eller mindre om hinanden.

Musikken

Musikken leveres af et antal såkaldte trommegrupper, der består af 5-10 mænd, der sidder omkring en stortromme, som de slår på med en trommestik, mens de synger.
Traditionelt står kvinderne bagved og synger med, men det er mere og mere almindeligt, at der ses flere kvinder ved trommerne.
Musikken og sangen er ret speciel, specielt hvis man hører det for første gang. For det første, lyder det som om at sangen og trommen, slet ikke følges ad, men de komplementerer faktisk hinanden.
For det andet benyttes en anderledes skala(pentaton med fem toner) Sidst men ikke mindst, synges der ofte i falset. Mange sange har ord, men en del, de såkaldte vocables-synges uden ord.

Starten.

En powwow, starter altid med Grand Entry( en indmarch) hvor danserne kommer ind på dansepladsen. Når alle er kommet ind, synges Flag Song ( En slags nationalmelodi for indianerne- mens danserne står stille)
Dernæst synges der en Veterans Song, hvor danserne danser på stedet.
Så kommer Sneak -up og en Stomp.
Dernæst følger en lang række danse, med og uden konkurrencer, blandet med selskabsdanse og Give-away dances.
Inden mørkets frembrud, tages flagene ned med en særlig sang og det hele afsluttes med en Grand Exit, hvor alle danser ud.

Dansene.
Grand Entry;

En indmarch- Foregår ved at alle danserne kommer ind på dansearenaen i ên ¨lang række.
Forrest går flagbærere, der for det meste er veteraner eller soldater. De bærer flagene ind og sætter dem op. Derefter følger danserne opdelt i kategorier;
Traditionel Men.
Grassdancers.
Mens Fancy.
Traditionel Women.
Jingle dress.
fancy Shawl,osv.
(se nedenfor)

Flag Song.

En slags indiansk nationalhymne. der synges lige efter indmarchen, mens danserne står stille og publikum står op.
Det forventes at mændene tager hatten af.
Hver stamme har deres Flag Song.

Veterans Song;

Synges umiddelbart efter Flag Song Er specielle sange til ære for de krigere/ soldater, der har kæmpet for deres land. Det gælder både forrige århundredes kampe mod de hvide, og de krige indianerne har deltaget i, som amerikanske statsborgere. Battle of the Little Big Horn. 1-2. ver- denskrig, Korea-krigen, Vietnam og sidst Golfkrigen. Her danser danserne på stedet og publikum står op.

Sneak-up;

En gammel dans, hvor krigerne efterligner krigere på udkig efter fjentelig krigere eller jægere på udkig efter bøflen. Denne dans danses af de traditionelle dansere.

Stomp / Crow Hop;

En langsom stampende dans, der mest bruges til dansekonkurrencer.

Intertribal;

En dans, hvor alle danserne, danser på samme tid. Den foregår i imellem konkurrencerne og bruges som afveksling. Publikum kan frit danse med- dvs.- de går rundt på dansepladsen i takt til musikken.

Charging The Feather / Dropped Article Song;

Bruges, når en danser har tabt en ørnefjer. Indianerne ar stor respekt for ørnen og en tabt fjer, repræ- senterer en falden kriger. Derfor danses denne dans af fire veteraner, der efter dansen er slut, samler fjeren op og giver den tilbage til ejeren.

Honorsong / Dance;

En særlig type danse og sange, der synges for personer, som man gerne vil ære. Vedkommende føres rundt i arenaen af to dansere, hvorefter de personer, der gerne vil være med til at ære vedkommende mand eller kvinde, går ind, giver hånd og slutter op bag ved de andre.

Trick Song;

En hurtig konkurrencedans, specielt for fancydansere, hvor danserne skal følge trommen nøje. Trommen forsøger at overraske danserne, ved pludseligt at stoppe op.

Hoop Dance;

En opvisningsdans, hvor danseren viser sin dygtighed ved at lave figurer ved hjælp af et antal ringe (Hoop) på ca. 50. cm.

Contestdance;

Foregår på den måde, at alle danserne konkurrerer mod hinanden i forskellige kategorier efter stilarter og alder. Et antal dommere bedømmer danserne efter, hvordan deres dragter ser ud og efter hvor gode de er til at danse. Det er også vigtigt at de nøje følger trommernes rytme og stopper præcist på det sid- ste slag. Ved de store powwow udloves der store pengepræmier til de bedste dansere- op til 1000- 1500$- for at tiltrække de bedste dansere.

Retreat Song;

Synges ved mørkets frembrud, når flagene tages ned.

Grand Exit;

-Udmarch- er det modsatte af Grand Entry: Alle danser ud, hvorefter powwowen er forbi.

Til sidst et par af de såkaldte selskabsdanse.

Social Dances;

Round Dance; En kædedans, hvor man hele tiden, danser mod venstre

Rabbit Dance; En pardans, hvor parrene følger efter hinanden på række.

 

 

Stor tak til Jørgen Madsen, for hjælp med denne side

copyright 1998 © All rights reserved