Stemmerne Fra Little Big Horn
Voices from the Greasy Grass

Young Two Moon.

"Den næste dag kom Custer. Ikke tidligt på morgenen, som nogen siger.
John Two Moon befandt sig ca. 3 miles (ca. 6 km.) fra slagmarken. Han så det hele, men deltog ikke selv. Hans skildring skulle derfor give en god ide om hvad, der faktisk skete.

Da han først opdagede soldaterne, var de netop begyndt nedstigningen af de stejle skrænter, øst for slagmarken. de befandt sig i en hulning i skrænten og der var indianere overalt bag ved dem. Disse reagerede dog ikke. Det var Custers styrker. Han så intet til Reno. Han var ude af syne.

Efter at soldaterne havde nået en lille højderyg, stoppede kompagniet, med de grå heste, der hvor monumentet står i dag. De andre forsatte og stoppede med intervaller, indtil styrkerne formede fire linier. Den sidste linie, var nærmest lejren

Efter at have opdaget soldaterne løb Two Moon, der befandt sig på den højre flodbred nærmest bakken, sammen med andre krigere, hen for at indfange deres heste og kastede sig ud i kampen.

Adskillige angreb, var blevet fortaget, men der havde ikke været egentlige skududvekslinger. Indianerne kæmpede sig op ad slugten, nordøst for soldaterne og som myrer, spredte de sig ud over bakken. Yellow Nose lavede to udfald mod soldaterne og råbte derpå til sine krigere" Lad os angribe"

Det tredje kompagni, det der vendte mod floden, rykkede lidt tilbage i samme sekund. Indianerne prøvede at presse de tre kompagnier på denne høj.Fra nord og fra syd og ovre mod de grå hestes kompagni. Yellow Nose lavede sit tredje angreb, men ingen af krigerne fulgte ham denne gang.

I mellemtiden, var andre indianere søgt længere mod nord i et forsøg på at omringe soldaterne. Ved det fjerde angreb, på Yellow Noses foranledning, angreb de i samlet trop med ham i front. De samlede sig om kompagniet længst mod nord og de begyndte at strømme op over højderyggen. Da de kom ned på den anden side og var nået halvvejs til de grå hestes kompagni, begyndte andre soldater at skyde på dem.. De skød så hurtigt på os at vi blev tvunget tilbage og hen imod agenturet (det nuværende Crow Agentur)

Vi råbte til hinanden, at det ville være en god ide at larme, for at skræmme soldaternes heste, så det gjorde vi. Samtidig beskød vi de soldater, der forsøgte at nå op på højderyggen. Det hele gik meget hurtigt og soldaterne sad snart i sadlen igen og gik til angreb.

Så slap soldaterne fra de grå hestes kompagni, deres dyr løs og nogle af dyrene, red lige igennem indianernes rækker og ned mod floden.

Da indianerne angreb toppen af bakken, så de at yderligere to kompagnier soldater var på vej langs floden. Så slap de sidste soldater deres dyr løs.

De grå hestes kompagni blev udslettet, der på bakken hvor de forsvandt ude af syne. Indianerne angreb inde imellem dem. Et af kompagnierne havde trukket sig tilbage imod en lille slugt, hvor de forsøgte at kæmpe fra deres skjul. Her blev de sidste soldater slået ihjel.

Han så sig omkring og undrede sig over, hvor de grå hestes kompagni, var blevet af. Han så sol- dater kæmpe i dækning af en lille slugt med en lille bæk. Dem ved bækken blev slået ihjel, før han nåede stedet."

Tilbage til stemmerne fra Little Big Horn
Tilbage til nativeamericans.dk

Nick Lisberg © 2000.. All rights reserved