Kicking Bird (Tene-angop´te)
Kiowa. (ca 1835-1875)

Tene-angop´te, “The Kicking Bird” eller Eagle Stricking var også kendt som Watohkonk “ Black Eagle”.
Han var leder af Kiowa og var berømt for sit mod og for sin udholdenhed på slagmarken.
Der er meget lidt kendt om hans tidlige liv, men man ved at hans bedstefar var en tilfange- taget Apsaroke/Crow, der var blevet adopteret ind i Kiowastammen.

Som leder var Kicking Bird fortaler for fred med de hvide, da han så det nyttesløst i en mi- litær konfrontation og han forsøgte at overtale sit folk til også at indse det samme og gøre som de hvide sagde.

Han var den første til at underskrive den traktat, der blev lavet med Kiowa i 1865. En trak- tat, der mere eller mindre afstak de grænser der lå i et Kiowa reservat i Oklahoma. Grænser, der ved Medicine Lodge traktaten to år senere blev yderligere stadfæstet.

Kicking Bird og hans band af Kiowa deltog ikke i de krigshandlinger, der fulgte i kølvandet på denne traktat, som så mange andre af Kiowa lederne (se Red River krigen)
Han var stadig en stor fortaler for fred men hans anstrengelser bar ingen frugt.

I 1873, da de hvide nægtede at løslade nogle Kiowakrigere, der var taget til fange, samt gentagende tyverier af både heste og kvæg fra Kiowastammen og den manglende reaktion på hvide bøffeljægers indtrængen på Kiowa reservatet, gjorde til sidst at Kicking Birds eget folk begyndte at tvivle på det kloge i hans beslutninger og hans politik overfor de hvides overgreb. Efter utallige verbale sammenstød med sine egne, beviste han dog at han ikke havde mistet sine evner som storslået kriger, da han ledte et succesfuldt krigstogt imod et kompagni soldater i Texas..

Da en anden af kiowalederne Lone Wolf begyndte at samle Kiowa folket og gå i krig med de hvide bøffeljægere, stod Kicking Bird igen over for en svær beslutning. Skulle han følge Lone Wolf og ryge uklar med de hvide eller skulle han holde sig udenfor.
Til sidst havde han fået overtalt næsten halvdelen af Kiowa til ikke at gå i krig og bibeholde den fredelige vej over for de hvide.

Han skulle med tiden blive den samlede leder af kiowafolket og han påbegyndte et projekt, der skulle udbygge og forbedre uddannelsesmulighederne for hans folk.
Han samarbejdede med indianeragenten Thomas.E Battey om at åbne den første skole for Kiowa og imens dette arbejde forestod, faldt han pludselig om og døde den 3 maj 1875. Hans venner sagde at han var blevet forgiftet. Han blev begravet ved kirkegården i Fort Sill, Oklahoma.

 

Tilbage til ledere og krigere
Tilbage til nativeamericans.dk

© Nick Lisberg All rights reserved © 1997-2005