Chief Joseph.(Nez Perce)

 

Manden, der blev en nationalhelt under navnet Chief Joseph, var født i Wallowa Valley 1840 i hvad, der i dag er det nordøstlige Oregon.

 

Han blev givet navnet "Hin-Ma-Too-Yah-Lat-kekt" eller "Torden, der kommer rullende ned fra bjerget", men blev kendt vidt og bredt under navnet Joseph eller Joseph Den Yngre, fordi hans far havde taget det kristne navn Joseph, da han blev døbt af Henry Spalding i 1838.

Joseph Den Ældre, var en af de første Nez Perce-indianere, der konverterede til kristendommen og var en af de største støtter i Nez Perce nationens langvarige fred med de hvide.I 1855 hjalp han tilmed Washingtons Territoriale guvernør med at fastlægge Nez Perce nationens reservat, der strak te sig fra Oregon og ind i Idaho.

Men i 1863, som følge af de hvides søgen efter guld og fundet af det i Nez Perce territoriet, ind- drog de føderale myndigheder,næsten 6 millioner acres af det land,der var blevet lovet Nez Perce nationen og efterlod et reservat på under en tiendedel af hvad det havde været, i et hjørne af Idaho.

Følelsen af at havde blevet forrådt af de hvide,gjorde at Joseph Den Ældre fornægtede den ameri- kanske regerings eksistens, ødelagde sit amerikanske flag og brændte sin bibel. Samtidig nægtede han at flytte sit folk fra Wallowa Valley eller underskrive nogen traktat, der gjorde de nuværende reservats grænser lovlige.

Da Joseph Den Ældre dør i 1871, bliver Joseph Den Yngre valgt til at efterfølge ham. Han arver ikke blot navnet og positionen, men også en situation, som var blevet mere og mere uholdbarlig, i takt med de hvides indtrængen og ankomst til Wallowa Valley.

Han modstod hårdnakket enhver situation, der kunne bringe ham selv og hans folk in i det lille re- servat i Idaho. En føderal ordre om at alle hvide skulle bringes ud af dalen og Nez Perce nationen skulle blive, gjorde at Chief Joseph troede at det var lykkedes ham at undgå Idaho og det mini- male reservat der.

Men den ene føderale ordre fulgte efter den anden og i 1877 truede general Oliver Otis Howard med kavelleriangreb på Joseph, hans folk og andre tilhængere, der endnu holdt stand i Wallowa Valley. I troen på at en militær konfrontation var nytteløs, dertil var de for få, gjorde at Chief Joseph nu beslutsomt ledte sit folk imod Idaho og det minimale reservat. Desværre nåede de aldrig frem.

Omkring tyve unge Nez Perce krigere, der var svært ophidsede over tabet af deres hjemland, lavede et angreb på nogle nybyggere i nærheden og dræbte adskillige af dem under sammen- stødet. Øjeblikkeligt begyndte den amerikanske hær at forfølge Josephs band af Nez Perce og andre, der endnu ikke var inden for reservatets grænser. Selv om Joseph havde forsøgt at undgå krig, kastede han nu handsken i ringen, sammen med krigshøvdingene.

Hvad, der nu fulgte, er en af de mest brillante militære tilbagetrækninger i amerikansk historie.

Selv den usympatiske general William Tecumseh Sherman, kunne ikke undgå at blive imponeret af den næsten 1400 miles Joseph og hans folk foretog og måtte fastslå at" Indianerne ud over alle grænser, udviste et mod og nogle evner af universelle gaver. De (indianerne) kæmpede med nær- mest videnskabelige evner. Brugte avancerede og ældgamle krigsmetoder. Lavede bagholds- angreb og byggede fæstningsværker midt ude i det fri".

I over tre måneder sloges Joseph og hans band på ca. 700 mennesker (heraf ca. 200 krigere) , i fire store slag og et utal af bagholdsangreb. imod ca. 2000 amerikanske soldater og indianske overløbere. Da han formelt overgav sig den 5 oktober 1877, var han kendt i den amerikanske presse som "Den Røde Napoleon".

Det er imidlertid temmelig usandsynligt at han havde en kritisk rolle i Nez Perce nationens berømte militære tilbagetrækning, som historierne / legenderne ellers fortæller. Han blev nemlig aldrig anset for at være en krigshøvding blandt sine egne.

Selv inden for hans eget Wallowa band, var det hans yngre bror Olikut, der ledte krigerne i kamp, mens Joseph stod for lejrens sikkerhed. Looking Glass og nogle af de andre krigshøvdinge, var dem der lagde krigs-strategien.

Igennem tiderne har der også været påstande om at Joseph ville flygte til Montana og søge hjælp hos Crow-folket der.

Ikke des do mindre, er det Josephs overgivelsestale, der i den grad har udødeliggjort ham som militærleder, i den amerikanske populær kultur.

"Jeg er træt af at kæmpe.
Vores ledere er døde.
Looking Glass er død.
Toohoolhoolzote er død.
Alle de gamle mænd er døde.

Det er de unge mænd, der nu siger ja eller nej.
Han som lærte de unge( Alikut) er død.

Det er koldt og vi har ingen tæpper.
De små børn fryser ihjel.
Mit folk.
Nogle af dem er løbet væk og gemmer sig i bjergene.
De har ingen tæpper. Ingen mad.
Der er ingen, der ved hvor de er.
Måske fryser de ihjel.
 

Jeg ønsker tid til at lede efter mine børn, for at se hvor mange af dem, jeg kan finde.
Måske skal jeg lede efter dem blandt de døde?

Hør mig, mine ledere, jeg er træt.
Mit hjerte er nedtrygt og sygt.
Fra stedet hvor solen nu står og frem, vil jeg aldrig mere kæmpe".

Josephs berømmelse hjalp ham dog ikke meget. Selv om han havde overgivet sig, havde han gjort det, fordi han håbede på at han og hans folk blev sendt tilbage til Wallowa Valley.

I stedet for blev de sendt til Kansas og senere til et reservat i Indianerterritoriet (det nuværende Oklahoma), Hvor mange af dem døde af de epidemier, der rasede der.

Selv om det blev ham tilladt!, at besøge Washington D.C og daværende præsident Hayes, for at tale sin sag, var det først i 1885 at han og de andre Nez Perce flygtninge returnerede til det vestlige hjørne af USA.

I Idaho, blev Chief Joseph, sammen med halvdelen af stammen, sendt til et lille reservat i det nord- lige Washington, adskilt for altid fra resten af deres folk og hjemlandet Wallowa Valley.

I sine sidste år, brugte Chief Joseph sin veltalenhed mod de uretfærdigheder og den politik, den amerikanske regering, havde ført imod hans folk. Han bevarede til det sidste håbet om, at den am- erikanske regerings løfte om frihed og lighed en dag også ville komme til de indfødte amerikanere.

Chief Joseph, var en ukuelig stemme for sameksistensen mellem de hvide og indianere i de vestlige stater. Han døde i 1904, stadig adskilt og i eksil fra sit eget folk.

Ifølge lægens rapport, døde han af et knust hjerte.

***

Se udvalgte citater af Chief Joseph

Tilbage til ledere og krigere
tilbage til nativeamericans.dk

 

Nick Lisberg © 2000.. All rights reserved