Big Tree (Adoeette)
Kiowa. Født ca. 1847-1929.
Big Tree eller Ado-eette (efter kiowa Ado=Tree/træ og E-et= large/big/stor/store)

En af de ledende krigshøvdinge i sidste halvdel af det nitende århundrede. op igennem 1850 og 1860 da Big Tree endnu var ganske ung, levede Kiowa indianerne under den legendariske høvding Dohosan indtil dennes død i 1866.
Dohosan blev efterfulgt af Lone Wolf, der ligeledes var modstander af de hvide indtog på Kiowa hjemland.

Derfor var det ikke nogen overraskelse at Big Tree, Satank og Satanta, sammen med en fælles- styrke på over trehundred krigere, overfaldt et vogntog i Young County i Texas, stjal alle muldyrene og efterlod syv hvide mænd døde i græsset.

Da de kom tilbage til reservatet ved Fort Sill i Oklahoma kunne de ikke lade være med at prale over deres gerninger til alt og alle på handelsstationen og det varede selvfølgelig ikke længe før de blev arresteret. De skulle overføres til Texas og stilles for retten der.

På vejen dertil forsøgte Satank at flygte og blev slået ihjel i forsøget. Big Tree og Satanta røg for ret- ten og blev idømt dødsstraf. Men en storm af protester fra hvide sympatisørere over den hårde dom gjorde, at den istedet blev omstødt til fængsel på livstid i Huntsville fængslet i Texas.  Kontoret for indianske anliggender (BIA) argumenterede at de to mænd ikke kunne frigives efter de normale prøveløsladelses regler, idet deres handlinger skulle anses for at være krigshandlinger.
To år senere, i 1872 blev de imidlertid begge løsladt pga. god opførelse og forvist til Indianerterri- toriet

I 1874-75 eksploderede volden igen da hæren ville konfigskere nogle heste der tilhørte Kiowa.
En storalarm blev blæst, da det gik op for de amerikanske myndigheder at Quanah Parker, Big Tree og Satanta havde forladt reservatet for at tage på jagt i Kansas. Hæren samlede en styrke på ca. tre tusind soldater og forfulgte dem indtil de tvang dem til at overgive sig ved Cheyenne agenturet.

Big Tree bliver fængslet for overtrædelser af sine løsladelsesbestemmelser og Satanta bliver inde- spærret i Huntsville hvor han begår selvmord ved at smide sig ned fra de øverste etager i fængslet.

Big Tree blev løsladt igen i 1875 hvorefter han slog sig ned i Kiowa reservatet og åbnede en fragt- rute mellem Andarko og Wishita. Han giftede sig med en Kiowa kvinde ved navn Omboke og kon- verterede siden til kristendommen. Blev medlem af Rainy Mountain Bapthist Church og virkede som dekan og søndags-skolelærer i mere end 30 år. Han blev mønsterborger og var en fredelig sjæl i de sidste år af sit liv.

Big Tree døde den 13 november 1929 i Fort Sill, Oklahoma

Tilbage til ledere og krigere
Tilbage til nativeamericans.dk

© Nick Lisberg All rights reserved © 1997-2005